top of page

DISRUPTIVE THINKING

שפר את היכולות שלך להשפיע על השוק על ידי  אימוץ החשיבה המשבשת

חשיבה משבשת הינה היכולת הקוגניטיבית להפעיל כלים ביקורתיים על הפרדיגמה הקיימת ולפעול עליה כדי לייצר מהפכה מתמדת בתחום.

עבור חלק מהמנהלים שבירת פרדיגמות היא חלק מהותי מהזהות הניהולית שלהם.

 אך עבור רוב המנהלים השהייה בתוך הפרדיגמה היא הכלל והיכולת להסתכל עליה באופן ביקורתי ולפעול עליה היא מאורע נדיר ולעיתים אף בלתי אפשרי.

Image by Felix Mittermeier

ליווי תהליכים אסטרטגיים בכלים של חשיבה מבשבשת

Business Meeting

השתלמות מנהלים בחשיבה משבשת

רתימת הרשת החברתית לחשיבה משבשת

Image by Alina Grubnyak

איתור ופיתוח עובדים בעלי חשיבה משבשת

Image by Rabie Madaci
bottom of page