top of page

The attraction of main attractors

Complexity is an inherent characteristic of many systems, and it plays a significant role in how these systems behave and evolve over...

What is systems thinking?

According to Smith (2022), systems thinking is a way of understanding and analyzing complex systems, such as organizations, ecosystems,...

התודעה היזמית - יזמות כמשחק אין סופי

בשנה האחרונה נדרשתי מספר פעמים לשאלה מהו יזם ? השאלה עלתה במסגרת הצורך של ארגונים מאיצי פיתוח לזהות את אותם אנשים בעלי פוטנציאל להיות...

הפרידה היא קשה גם לנשארים

בתקופה האחרונה נראה כי יש דגש חזק מהמעסיקים על נושא חווית המועמד ומיתוג. אין ספק ששניהם כלים חשובים כאשר ארגונים מנסים לבדל את עצמם...

חזון - המדרגה הראשונה במנהיגות יזמית

החזון מספק אמצעי דרכו היזם מתקשר או מסמן מטרות חשובות, לעתים בדרך מעוררת השראה, לחברי הארגון ובעיקר לבעלי העניין . היכולת לבטא חזון באופן...

אופטימיסט בזמן קורונה

החזרה לעבודה בתום משבר הקורונה היא בראש ובראשונה מבחן ניהולי. מנהלים נדרשים לגשר על פערים קוגניטיביים, רגשיים, תפקודיים ומנהיגותיים דרך שיח

המרכיבים של חשיבה משבשת

חשיבה משבשת הינה היכולת להפעיל כלים ביקורתיים על הפרדיגמה הקיימת ולפעול עליה כדי לייצר מהפכה מתמדת. בבלוג היום אציג מודל שפתחתי בנושא

B. I. Blog: Blog2
bottom of page