top of page
  • B. I. Group

המרכיבים של חשיבה משבשת


המונח "שיבוש" נקשר לאורך ההיסטוריה לתוצאות שליליות מפתיעות ורבות משמעות כגון רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש. עם זאת בשנים האחרונות בעקבות Jean-Marie Dru הולך ולובש המושג צורה חדשה המנסה לתאר תהליך של שבירת מוסכמות כדי להאיץ את התנועה לעתיד, מבלי להתנתק מהעבר.

חשיבה משבשת הינה היכולת הקוגניטיבית להפעיל כלים ביקורתיים על הפרדיגמה הקיימת ולפעול עליה כדי לייצר מהפכה מתמדת בתחום. עבור חלק מהמנהלים שבירת פרדיגמות היא חלק מהותי מהזהות הניהולית שלהם. אך עבור רוב המנהלים השהייה בתוך הפרדיגמה היא הכלל והיכולת להסתכל עליה באופן ביקורתי ולפעול עליה היא מאורע נדיר ולעיתים אף בלתי אפשרי. ב B.I. Consulting פתחנו מודל חדשני לפיתוח חשיבה משבשת בקרב מנהלים. אנו מאמינים כי ניתן לפתח את שריר החשיבה המשבשת ולהקנות לכל מנהל את היכולת לפעול תוך מודעות מלאה לפרדיגמה בתוכה הוא נמצא ואת הכלים לשבור אותה בכל רגע שייבחר.


את המודל פתחנו על בסיס תצפיות במאות מנהלים כאשר אנו מזקקים את הרגעים בהם הם הפעילו חשיבה משבשת ובמיוחד התרכזנו באותם מנהלים אשר מפעילים חשיבה משבשת בכל אינטראקציה שלהם עם הארגון. במודל זיהינו כי חשיבה משבשת מקורה בפוזיציה בסיסית המסתכלת על העולם כנזיל, על מספר אופני חשיבה

המאפיינים מנהלים אלה ועל כמה מנגנונים המסייעים להם להביא את אופני החשיבה לידי ביטוי.

פוזיציה בסיסית – מצב צבירה נוזלי

הפוזיציה הבסיסית המסתכלת על העולם כבמצב צבירה נוזלי הינה הבסיס המאפשר למנהלים להפעיל חשיבה משבשת. בעיני מנהלים אלה הכללים, המטרות והחוקים הם בבחינת נוזל שלעולם לא יתקבע לגמרי על צורה אחת. העולם נתפס ונחווה בעיניהם כעולם אשר ניתן לעצב אותו בצורות שונות וכי להם יש את היכולת להשפיע על הצורה הרגעית בה יימצא העולם על ידי מציאת כלי הקיבול הנכון כפי שמים מתעצבים לפי צורת הכד או הכוס אליהם הם נשפכים. פוזיציה זו רואה גם את צורת הכוס או הכד כזמנית וניתנת להחלפה.

כלי חשיבה

חשיבה מערערת – חשיבה מערערת הינה חשיבה אשר מנסה להתנער כמה שיותר מהנחות יסוד. מנהלים המשתמשים בסוג חשיבה זה שואלים "למה" על כל פעולה ארגונית ומבצעים Unlearning למה שהם כבר יודעים. מהלך הערעור מאפשר לחשוף הנחות יסוד הקיימות בארגון לגבי תהליכי עבודה והמוצרים והשירותים אותם מספק הארגון.

חשיבה מפרקת – חשיבה מפרקת היא הניסיון להתחקות אחר התהליך השלם ולצייר אותו על כלל שלביו. חשיבה מפרקת בצרוף חשיבה מערערת מאפשרות לבחון את הנחות היסוד המלאות של הארגון.

חשיבה חווייתית – חשיבה חווייתית יוצאת מהפרספקטיבה של מנהל בארגון ומנסה לחוות את הארגון ולהבין אותו ואת מוצריו מעיניהם של בעלי העניין החל מהצרכנים דרך הספקים והעובדים ועד המתחרים.

מנגנונים מסייעים

מגע אינטנסיבי עם השטח ועם הנתונים - יכולת אלתור ושבירת כללים יכולה להגיע רק מתוך הכרות עמוקה וחיכוך מתמיד עם השטח ועם הנתונים. לא ניתן לערער על תהליכים ואמיתות כאשר לא מכירים ויודעים אותם. הנחת המוצא הינה של לומד מתמיד. גם אם נגעת באדם, בתהליך או במידע עשרות פעמים יש להתייחס אל כל מפגש כאילו הוא המפגש הראשון.

ניתוח מערכתי מתמשך – חשיבה מערכתית מנסה להבין את התמונה הגדולה, כיצד תהליכים ארגוניים ומוצרים ארגוניים משתלבים באקו סיסטם הגדול יותר. מיהם השחקנים ומהם המנועים הרלוונטיים לתהליכים הארגוניים. מנגנון הניתוח המערכתי המתמשך דורש מהמנהל לבצע סוג חשיבה זו כל הזמן לאור כל אינטראקציה. ההתרגלות לחשוב במונחים אלה מסייעת לחשוף כיצד ניתן לייצר הפרעה למערכת.

חשיבה משתפת – באה יחד עם האחרות ומאפשרת לקלוט רעיונות מהסביבה ולתרגם אותם לתהליכי שיבוש. חשיבות מנגנון זה הוא בהבאת פרספקטיבות רבות לשולחן. מנהלים בעלי חשיבה משבשת לרוב מחזיקים מספר פורומים בעלי הרכב שונה לחשיבה ואליהם מוסיפים עוד מומחים מזדמנים כדי לצקת עוד ועוד נקודות מבט שיסייעו לחשיבה המשבשת.

סיכום

השינויים היום מתרחשים בקצב מואץ ומערערים על הדרך בה ארגונים ניהלו את תהליכי התכנון והאסטרטגיה שלהם. קצב שינויים זה גם דורש סוג אחר של מנהלים: כאלה אשר יודעים לפעול בעולם בו ההגדרות נזילות וניתנות לשינוי ביתר קלות. תרגול ושכלול יכולות החשיבה המשבשת הן אחד המפתחות להצלחה ניהולית בתוך עולם זה.

מאמר זה מסכם מודל אשר פותח במשך שש שנים ותכליתו לסייע להטמיע ולשמר מדיניות פרדוקסלית בקרב אנשי הארגון דרך פעולות ניהולית מנהיגותית. המאמר עוסק בשאלה איך להטמיע מדיניות פרדוקסלית ולא בשאלה כיצד יש לבנות מדיניות פרדוקסלית.

152 views0 comments

Commentaires


bottom of page