המרכיבים של חשיבה משבשת

חשיבה משבשת הינה היכולת להפעיל כלים ביקורתיים על הפרדיגמה הקיימת ולפעול עליה כדי לייצר מהפכה מתמדת. בבלוג היום אציג מודל שפתחתי בנושא