אופטימיסט בזמן קורונה

החזרה לעבודה בתום משבר הקורונה היא בראש ובראשונה מבחן ניהולי. מנהלים נדרשים לגשר על פערים קוגניטיביים, רגשיים, תפקודיים ומנהיגותיים דרך שיח